Beleggingsbeleid

Hoe werkt het beleggen van Pensioenfonds Detailhandel in de praktijk

Met ruim 260.000 deelnemers, 28.000 werkgevers, 740.000 gewezen deelnemers en een vermogen van 19 miljard euro is Pensioenfonds Detailhandel een van de grotere pensioenfondsen in Nederland. Het vermogen van het pensioenfonds wordt belegd in aandelen, obligaties en vastgoed. Dat gebeurt voor de langere termijn om in de toekomst (èn over meerdere generaties) een goed pensioen uit te kunnen keren.

Banner image
Beleggingsvisie
Zorgen voor een goed pensioen, in een gezonde en eerlijke wereld. Pensioenfonds Detailhandel streeft ernaar om met haar beleggingen zo min mogelijk risico te lopen en een zo hoog mogelijk rendement (opbrengst) te halen.
Banner image
Oog voor milieu, maatschappij en goed bestuur

Verschillende Internationale verdragen vormen de basis voor de manier waarop het pensioenfonds wil beleggen. Voorbeelden hiervan zijn de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties en de Best practice-bepalingen van Eumedion.

Banner image
Maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid
Pensioenfonds Detailhandel stimuleert de ondernemingen waarin ze belegt om goed te zijn voor het milieu, de maatschappij en de mensen binnen het bedrijf. Deze visie en werkwijze is vastgelegd in het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVO) van het fonds.
Banner image
Bestuur
Het beleggingsbeleid wordt bepaald door het bestuur van het pensioenfonds waarbij rekening gehouden wordt met regelgeving, algemene uitgangspunten en de financiële positie van het pensioenfonds. Het bestuur bestaat uit vijf werkgeversleden en vier werknemersleden alsmede een vertegenwoordiger namens de gepensioneerden. In 2017 is Henk van der Kolk werknemers- en André Snellen werkgeversvoorzitter. Ze delen samen het voorzitterschap.

Portefeuille

Lees meer
Banner image

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Lees meer
Banner image

Rendementen

Lees meer
Banner image